top of page

Hot Seat Guest: Atousa Godarzi

Updated: Jul 28, 2023پای صحبت دکتر آتوسا گودرزی نویسنده، پژوهشگر و بنیانگذار خانه هنری کاسپیکا و عضو انجمن نویسندگان انگلستان نشستیم. ایشان دررابطه با مشکلات ارتباط با مخاطب فارسی زبان و چاپ کتاب به فارسی و انگلیسی خارج از ایران صحبت فرمودند از طریق سایت زیر با دکتر گودرزی بیشتر آشنا شوید https://www.nogaam.com/profile/5208/


سپاس از دوستان در رستوران رتتویی در چیدل استاکپورت که میزبان ما بودند. سپاس از شیرین عزیز برای همراهی و زحمت ضبط بخشی از برنامه Ratatouille: 72 High St, Cheshire, Cheadle SK8 1AGPrevious jarofwords.com talks:


38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page