top of page

خوانش بازگشت


We visit the Salford Library, I read an extract from two of my books, which are in Persian. Then others who would volunteer introduce their favourite book.


برنامه با دیداری از کتابخانه سالفورد شروع می‌شود و سپس در خدمت گروه دوستی خواهیم بود.. بخشی از کتاب بازگشت و یکی از داستان‌های کوتاهم از کتاب وابسته و گسسته را خواهم خواند..

بازگشت و وابسته و گسسته با ده درصد تخفیف برای خرید در روز برنامه موجود می‌باشد.

پذیرایی ناقابلی هم با قهوه یا چای و شیرینی خواهیم داشت و سپس دوستانی که مایل به معرفی کتاب مورد علاقه‌ی خود هستند .

صحبت می‌کنند و کتاب را معرفی نماید.

لطفا علاقمندان از قبل حضور خود را اطلاع دهند.

به امید دیدار


1 view0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page